Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới

Video
Hình ảnh

Đang online: 5

Truy cập hôm nay: 137

Tổng lượt truy cập: 526591

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Xử lý Chất thải Hà Lan như sau:

Giai đoạn 2012-2015

-  Nâng cao chất lượng của hoạt động tư vấn đạt trình độ khu vực;

-  Mở rộng địa bàn hoạt động cho toàn vùng trong lĩnh vực vận chuyển phế liệu, chất thải và chất thải nguy hại;

-  Xây dựng và vận hành nhà máy xử lý chất thải nguy hại công suất 36.000 tấn/năm (144 tấn/ngày = 100 tấn/ngày chất thải lỏng + 44 tấn/ngày chất thải rắn);

-  Tăng cường liên doanh, liên danh với các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước;

Giai đoạn 2016-2025

-   Nâng cao chất lượng của hoạt động tư vấn đạt trình độ quốc tế;

-   Nâng công suất của nhà máy 72.000 tấn/năm, mở rộng các loại hình tái chế và xử lý, áp dụng công nghệ hiện đại;

-   Hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước, trên nguyên tắc bình đẳng, các bên đều có lợi. Chuẩn bị hướng kinh doanh đa quốc gia;Mở rộng các loại hình dịch vụ môi trường mới.

Tin tức khác