Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới

Video
Hình ảnh

Đang online: 4

Truy cập hôm nay: 132

Tổng lượt truy cập: 526586

Thiết kế - lắp đặt - chuyển giao công nghệ

Chức năng và nhiệm vụ phòng thiết kế:

- Thiết kế, lắp đặt và vận hành các công trình xử lý chất thải và xử lý nước cấp.

- Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải.

- Giám sát thi công, lắp đặt các công trình xử lý môi trường.

- Vận hành, huấn luyện và chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải, khí thải, chất thải rắn và xử lý nước cấp.

- Kết hợp với phòng thí nghiệm tìm ra các công nghệ xử lý chất thải hiệu quả và ứng dụng vào thực tiễn cho việc thiết kế, thi công..