Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới

Video
Hình ảnh

Đang online: 3

Truy cập hôm nay: 222

Tổng lượt truy cập: 536175

Dịch vụ tư vấn Môi trường

Công ty Hà Lan nhận thực hiện trọn gói các dịch vụ Môi trường sau:


- Lập báo cáo “Dự án đầu tư xây dựng công trình” trong lĩnh vực môi trường;


- Lập báo cáo “Đánh giá tác động môi trường” chiến lược, quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư;


- Lập báo cáo Qui hoạch chuyên ngành môi trường;


- Xây dựng mạng lưới quan trắc/giám sát và thực hiện các chương trình quan trắc/giám sát cho khu vực, lưu vực và các dự án. Lập báo cáo Giám sát chất lượng môi trường cho nhà máy hoặc khu vực;


- Lập hồ sơ cấp phép Chủ nguồn thải, Chủ vận chuyển, Chủ xử lý chất thải nguy hại;


- Lập Cam kết bảo vệ môi trường, đề án Bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường;


-Tư vấn xây dựng khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp-đô thị sinh thái và tòa nhà sinh thái (green building);


- Tư vấn và thực hiện các chương trình/dự án về CDM và thích ứng biến đổi khí hậu.