Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới

Video
Hình ảnh

Đang online: 2

Truy cập hôm nay: 106

Tổng lượt truy cập: 505851

Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Xử lý Chất thải Hà Lan được thành lập, xây dựng và phát triển theo chiến lược phát triển lâu dài có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc góp phần tái chế và xử lý chất thải (đô thị, công nghiệp và nguy hại) của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Vùng, khu vực nói chung, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, từng bước xây dựng nền kinh tế “tăng trưởng xanh” (Green Growth). Nó kế thừa kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Tập đoàn UCC (UCC Group – University – Centers – Companies), nhằm hoạt động với hiệu quả cao hơn, thân thiện với môi trường hơn của một công ty “tri thức”, mang bản sắc riêng, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của cả thế giới.


Hơn nữa, công ty vững mạnh sẽ là công cụ sắc bén phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về môi trường tốt hơn, đảm bảo cho sự thành công của chủ trương xã hội hóa và hợp tác công-tư (PPP, Private-Public-Partnership) trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công. Đặc biệt, các nhà máy tái chế và xử lý chất thải do công ty thiết kế, xây dựng và vận hành sẽ là nơi lý tưởng cho sinh viên ngành kỹ thuật-công nghệ thực tập và là nơi áp dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất của trung tâm CENTEMA.

                                                                                     

Mục tiêu của công ty là cung cấp dịch vụ môi trường cho khách hàng và cùng khách hàng phát triển bền vững thông qua các hệ thống quản lý môi trường (ISO 14.001), thực hành sản xuất tốt hơn (GMP), nâng cao trách nhiệm xã hội (SA 8000), góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Xem thêm >>

Lĩnh vực hoạt động